Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
O nee, een klacht!

Klachten, ze horen er helaas bij. Maar ze bieden ook de kans om van de klant een fan te maken. Een kans die helaas maar weinig ondernemers zien. In deze training laten wij je inzien dat een klacht mogelijkheden biedt. Wij leren je hoe je een klagende klant te woord staat en hoe je de klacht kunt ombuigen tot iets positiefs, zowel voor jezelf als voor de klant.


Het resultaat van de training:

– Je weet wat een klacht is

– Je bent je bewust van de mogelijkheden die het oplossen van klachten biedt

– Je weet hoe je een klant te woord staat in het kader van een klacht

– Je bent in staat een klacht op te lossen

– Je weet hoe je een klacht positief kunt afsluiten

– Je kent de impact van een klacht die goed is opgelost

Jouw klanten worden fan, nadat jij hen fantastisch hebt geholpen!


Intake:

Voorafgaand aan de training verzorgen wij een grondige intake, waarbij wij ingaan op jouw persoonlijke vragen en leerdoelen. Deze worden verwerkt in de lesstof, zodat deze naadloos aansluit bij jouw praktijk.


Programma:

De basis van het programma wordt gevormd door de leerdoelen en vragen van de deelnemers. In grote lijnen wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als:

– De oorzaken van een klacht

– Het in ontvangst nemen van een klacht

– Stappenplan voor het oplossen van een klacht

– Communicatie in het kader van een klacht

– Het managen van verwachtingen van jouw klant


Investering:

De training O nee, een klacht! wordt aangeboden als maatwerktraining. De inhoud en duur zijn afhankelijk van jouw eigen leerdoelen en de investeringsruimte.


Interesse? Neem dan vandaag nog contact op of vraag een gratis intakegesprek aan.